Kistérségi Fenntartású Iskola
Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola és Óvoda, valamint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Iskolaszövetség
2009. szeptember 1-jén jött létre a pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a Pázmándfalun működő művészeti telephelyével), valamint a  veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda közintézmények részvételével.

Iskoláink számára szükségszerű volt a i
ntézményfenntartói társulás létrejötte, mivel az országos tendenciát követve tanulói létszámunk drasztikusan csökkent.

Pannonhalmi intézményünk 2006. szeptember 1-jétől a pedagógiai sokszínűség és a lehetőségek bővítése érdekében,  többcélú oktatási intézményi feladatokat lát el, az általános iskolai képzés mellett művészeti nevelésben is részesülnek tanulóink.

A művészeti iskolában különböző tanszakokon tanulhatnak a gyerekek :
*Veszprémvarsányban is elérhető

Tervezzük, hogy más iskolák is csatlakozzanak tevékenységeinkhez, és szorosabb kistérségi együttműködés alakuljon ki a környék iskoláival. A művészetoktatás bevezetésével nemcsak saját diákjaink fejlesztése volt a cél, hanem tanulómegtartó erőt reméltünk iskolánk szabadidős tevékenység-kínálatának bővítésétől. A művészeti képzéseknek köszönhetően tanulóink a kistérségi rendezvények rendszeres és sikeres előadó, résztvevői.

A 2006-2007. tanévtől működik tehetséggondozó és felzárkóztató tevékenységünk, mely
szakmai segítség térítésmentes igénybevehető. A hátrányok enyhítésében fejlesztő pedagógusok (gyógypedagógus, logopédus) nyújt segítséget rászoruló tanulóinknak. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, a tanulásban akadályozott tanulókat a művészeti képzésbe is igyekszünk bekapcsolni. Elméletünk szerint a zenei- és mozgásterápia fejlesztőleg hat a hátrányok megszüntetésében, egészségesebb embert nevel és sikerélményt nyújt.

Iskolaprofil


Kiemelt fontosságú programunkban a más népek, más kultúrák iránti nyitottság, hagyományaiknak, kultúrájuknak, szokásaiknak, életmódjuknak megismertetése és megbecsülése.
Iskolánk a 2006-2007. tanévtől kiemelten foglalkozik az integráció minél teljesebb körű megvalósításával. Roma származású, sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók integrációs fejlesztésére elkészítettük az Integrációs Pedagógiai Rendszerünket bemutató Radnóti Integrációs Nevelési Programot.

Legfontosabb célkitűzés a tanulói hátránykompenzáció csökkentése, az esélyegyenlőség megteremtésének lehetősége, a differenciálás humánus megvalósítása, az árnyalt értékelés egyénre szabott kidolgozása, a kooperatív tanulási technikák elsajátíttatása. E szakmai megújulás jegyében végezzük oktató-nevelő munkánkat a hétköznapokban, hogy a sok-sok különféle tanuló az iskolában együttnevelve elérhesse személyisége teljes kibontakozását.

Pannonhalmi iskola honlapja

Koziczné Kele Ildikó

Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Iskola
IntézményvezetőjeForrás : http://www.pannonhalmikisterseg.hu