Kezdőlap   Kapcsolat   Gyengénlátóknak

Pannonhalmi Szociális és Gyermekjóléti Kőzpont

Az intézmény társult formában látja el a gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatás feladatait a kistérség közigazgatási területén. A többcélú intézmény, amely önálló szakmai egységekből áll az 1993. évi III. törvény  illetve az 1997. évi XXXI. törvény alapján működik.

Szakmai egységei:
 • Gyermekjóléti Központ
 • Család és gyermekjóléti szolgálat
 • Házi segítségnyújtás
 • Szociális étkeztetés
 • Családi napközi
Intézményünk szakmai egységei a Kistérség minden településén elérhetőek a lakosság számára. A szolgáltatások igénybevételéről az intézményen kívül a helyi önkormányzatok nyújtanak információt.

Az intézmény elérhetősége:
Cím: 9090 Pannonhalma, Bajcsy-Zsilinszky út 25.
Tel.:+36 96/ 554-057
E-mail:intezmeny@szocialis.t-online.hu; gyermekjolet@pannonhalmikisterseg.hu


Lengyel Tamásné
Intézményvezető
Tel: +36 20/ 590 21 07


Az iroda nyitva tartása

Hétfő 8.00-16.00
Kedd 8.00-16.00
Szerda 8.00-16.00
Csütörtök 8.00-16.00
Péntek Ügyfélfogadás nincsCsalád - és gyermekjóléti szolgálatOlyan szociális szolgáltatás, amely elősegíti:
 • A gyermek testi és lelki fejlődését
 • Családban történő nevelkedését
 • A gyermek veszélyeztetettségének megelőzését (veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás, vagy körülmény, amely gátolja a gyermeket az egészséges fejlődésben)
Ennek érdekében:
 • Észlelő és jelzőrendszer működtetése
 • A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése
 • Kialakult veszélyeztetettség megszüntetésé
A gyermekkel és családjával végzett családgondozás célja, a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása.
 • Az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás- valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése
 • Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására
 • Családi konfliktusok megoldásának elősegítésére, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében
 • A családjából kiemelt gyermek visszahelyezését, mely érdekében családgondozás biztosítása, a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához
 • Utógondozás biztosítása s gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez
A szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el:
 • Támogatásokról való tájékozódás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése
 • Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése
 • Megelőzést célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése. Ezeken felül meghallgatja a gyermekek panaszát és annak megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedést
Munkatársak elérhetősége:

Németh Jolán
Intézményvezető helyettes
Szakmai vezető

+36 20/591 16 84

Település Helyszín Elérhetőség Telefon
Veszprémvarsány Polgármesteri Hivatal Hétfő 8.00-12.00 +36 88/589-650
Sikátor
Polgármesteri Hivatal
Kedd 8.00-10.00 +36 88/449-203
Bakonygyirót Polgármesteri Hivatal Kedd délután +36 88/498-301
Románd Polgármesteri Hivatal Kedd délután
+36 88/589-520
Lázi Polgármesteri Hivatal Szerda 8.00-12.00 +36 88/587-910
Bakonypéterd Polgármesteri Hivatal Szerda 12.30-14.30 +36 88/589-105
Tarjánpuszta Polgármesteri Hivatal Csütörtök 8.30-10.00 +36 88/554-066
Győrasszonyfa Polgármesteri Hivatal Csütörtök 10.30-12.00 +36 96/685-033
Pannonhalma Szociális Alapszolgáltató Bajcsy út Csütörtök délután +36 96/544-057

Széll Zsuzsanna
Családgondozó
+36 20/590 80 76

Település Helyszín Elérhetőség Telefon
Écs                         Kulturház Szerda 14.00-16.00     +36 96/557-045
Ravazd Polgármesteri Hivatal Hétfő 12.00-15.30 +36 96/474-087
Pannonhalma Szociális Alapszolgáltató Bajcsy út
Kedd,Csütörtök +36 96/544-057

Barabás Ágnes
Családgondozó
+36 20/591 13 81

Település Helyszín Elérhetőség Telefon
Táp  Polgármesteri Hivatal Hétfő 8.00-12.00          +36 96/722-252
Pázmándfalu           Polgármesteri Hivatal Csütörtök 8.00-12.00      +36 96/470-070
Tápszentmiklós Polgármesteri Hivatal Csütörtök 12.00-16.00 +36 96/470-063
Nyalka Polgármesteri Hivatal Hétfő: 8.00-10.00 +36 96/470-170
Pannonhalma
Szoc. Alapszolgáltató Bajcsy út
Kedd +36 96/544-057

Horváth Zsolt
Családgondozó
+36 20/443 18 73

Település Helyszín Elérhetőség Telefon
Bakonyszentlászló Általános iskola     Hétfő 14.00-16.00                                 
Fenyőfő Polgármesteri Hivatal Szerda 13.00-16.00


Családsegítő SzolgálatSzolgáltatásaink:
 • információnyújtás
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • segítő beavatkozás krízishelyzetekben
 • életvezetési tanácsadás, vagy ennek megszervezése
 • egyének, családok kapcsolatkészségének javítása
 • családkonzultáció végzése, ennek megszervezése
 • csoportok, klubok szervezése, vezetése

Feladataink:

A családsegítő szolgáltatási ellátások teljesítésével (családgondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel (szervezés) biztosítja a szolgálat.

A Családsegítő Szolgálat a megelőző tevékenységek körében:
 • a lakosság szociális és mentálhigiénés állapotának nyomon követése. A nagyobb számban talált, tömegesebbnek mondható problémák okainak feltárása és jelzése a hatóság, illetve az Önkormányzat felé
 • olyan hálózat kialakítása (oktatási, egészségügyi intézmények, gondozási központ, társadalmi szervezetek, egyházak, lakosság), amely hálózat tagjai nem csupán jelzik, de aktívan részt vesznek a prevenciós tevékenységekben
A Családsegítő Szolgálat az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése és az egyének és családok életében jelentkező problémák megszüntetése érdekében:
 • tájékoztatást ad a lehetséges ellátások (szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási) formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről
 • szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást nyújt, szervez
 • családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízisek, konfliktusok megoldását
 • jogi tanácsadást szervez, biztosít
 • programokat szervez (gyermekfelügyelet, üdültetés, táboroztatás) a működési területén élő lakosság számára
 • kezdeményezi az önsegítő csoportok megalakulását
A családsegítő szolgálat egyéb feladatai:
 • kezdeményezi az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését
 • új szociális ellátások bevezetését
 • önkormányzati - elsősorban a szociális szférát érintő - rendeletek előkészítését
Munkatársak elérhetősége:

Kiss Róbertné Gabriella
Családsegítés szakmai vezető
+36 20/330 29 48

Település Helyszín Elérhetőség Telefon
Táp Polgármesteri Hivatal Szerda 11:00-12:00 +36 96/554-120
Tápszentmiklós Polgármesteri Hivatal Szerda 12.30-13.30 +36 96/470-681
Győrasszonyfa Polgármesteri Hivatal Kedd 12:00-14:00 +36 96/685-033
Tarjánpuszta Polgármesteri Hivatal Kedd 14:30-15:30 +36 96/554-066
Pannonhalma Szociális Alapszolgáltató Bajcsy út Hétfő,Csütörtök 8:00-16:00 Kedd 8:00-11:00 +36 96/544-057

Bognárné Mázi Mónika
Családgondozó
+36 20/336-1311


Település Helyszín Elérhetőség Telefon
Bakonygyirót Polgármesteri Hivatal Kedd 10.30-12.00 +36 88/498-301
Románd Polgármesteri Hivatal Kedd 12.30-15.00 +36 88/589-520
Écs
Kulturház Szerda 10:00-12:00 +36 96/557-045
Ravazd Polgármesteri Hivatal Csütörtök 8:00-10:00 +36 96/474-087
Pannonhalma Szociális Alapszolgáltató Bajcsy út Hétfő, Csütörtök
+36 96/544-057
Bakonypéterd Polgármesteri Hivatal Kedd 9:00-10:00 +36 96/474-087


Fehér Krisztina
Családsegítő
+36 20/468 13 17

Település Helyszín Elérhetőség Telefon
Pannonhalma Szociális Alapszolgáltató Bajcsy út Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök 8:00-16:00 +36 96/544-057


Lehner Alexandra
Családgondozó


Település Helyszín Elérhetőség Telefon
Sikátor Polgármesteri Hivatal Szerda 8:00-9:30 +36 88/449-027
Veszprémvarsány Polgármesteri Hivatal Szerda 10:00- 14:30 +36 88/589-650
Lázi Polgármesteri Hivatal Kedd 8:00-10:00 +36 88/587-910
Pannonhalma Szociális Alapszolgáltató Bajcsy út Hétfő 12:30-16:00, Csütörtök 8:00-16:00 +36 96/544-057
Pákozdi Ramóna

Családgondozó


Település Helyszín Elérhetőség Telefon
Nyúl Polgármesteri Hivatal Hétfő 8:00-12:00, Kedd, Csütrötök 8:00-16:00 +36 96/540-257
Pázmándfalu Polgármesteri Hivatal Szerda 8:00-12:00 +36 96/470-070
Nyalka Polgármesteri Hivatal Hétfő 12:30-16:00 +36 96/470-170
Pannonhalma Szociális Alapszolgáltató Bajcsy út Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök 8:00-16:00 +36 96/544-057


Keressen fel minket, ha:
 • problémájával magára maradt
 • nem biztos abban, hogy milyen ellátásra jogosult, illetve hogyan juthat hozzá
 • gyermekével, társával gondja van és nem tud kitől tanácsot kérni
 • váratlanul olyan problémái adódtak, melyekre nem talál megoldást

Szolgáltatásaink igénybevétele ingyenes és önkéntes.


Házi segítségnyújtásAz intézmény keretében biztosított házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a kistérség valamennyi, a szolgáltatást igénylő településén élő rászoruló személynek egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást nyújtson a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása érdekében. A házi segítségnyújtást biztosíthatja a lakóhelyen, a saját lakáson való szociális ellátás mellett lehető leghosszabb ideig történő önálló életvitel fenntartásának feltételeit.

Feladata:

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitelt fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében az ellátott fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése a cél, saját környezetében életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával és fejlesztésével. A szolgáltatás során a gondozó az ellátást igénybevevőjével segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására törekszik:
 • Elvégzi az orvos előírása szerinti gondozási, ápolási feladatokat
 • Közreműködik a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában
 • Közreműködik a háztartás vitelében
 • Segítséget nyújt a környezettel való kapcsolattartásban
 • Segít a vészhelyzet kialakulásában megelőzősében és elhárításában
 • Részt vesz az egyéni és csoportos szabadidős foglalkoztató és rehabilitációs csoportok szervezésében
 • Segíti a szociális ellátásokhoz való hozzájutás
 • Együttműködik az előgondozást végző személlyel
 • Szükség esetén segíti a bentlakásos szociális intézménybe történő jutást.

Az ellátás igénybe vételének módja, feltétele:
 • A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő és törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani. A szolgáltatás köre olyan szociálisan rászorult egyénekre terjed ki, akiknek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását, de gondozási-ápolási szükséglete napi négy óránál kevesebb
 • A házi segítségnyújtást igénybevevőinek a szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözetéből adódó térítési díjat kell fizetniük. A fizetendő térítési díj összegét (gondozási óra/ forint) a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa határozza meg. Méltányosságból a helyi önkormányzatok a térítési díjat átvállalhatják

A „kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális gondoskodás igénybevételéhez” formanyomtatvány kitöltésével kérheti a szolgáltatást a kliens, amelynek feltételeiről a kérelem benyújtásakor tájékoztatást kap. A házi segítségnyújtást igénylők részére ellátást csak meghatározott gondozási szükséglet fennállása esetén nyújtható.

Novák Klaudia
Vezető gondozóAz iroda nyitva tartása

Hétfő 12.00-16.00
Kedd 12.00-16.00
Szerda 12.00-16.00
Csütörtök 12.00-16.00
Péntek Nincs ügyfélfogadás

Szociális étkeztetés


Az intézmény a többször módosított 1993. évi III. törvényben rögzítettek értelmében az alapellátás keretén belül legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosít azon igénybevevők részére, akik szociálisan rászorultak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani. Étkezésben kell részesíteni azon igénylőt is, aki kor, egészségi állapota, rendkívüli élethelyzete miatt nem képes étkezéséről gondoskodni. Azoknak az egyéneknek biztosítunk naponta egyszeri meleg étkezést, akik önmaguk vagy hozzátartozójuk részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek erről gondoskodni életkoruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénybevevő, illetve törvényes képviselője kérelmére indítványára történik. Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni, amennyiben a jogszabály másként nem rendelkezik. A személyi térítési díj alapjául az igénybevevő családjában az egy főre jutó jövedelem szolgál.
Az intézményi térítési díjat az Intézmény fenntartója a Pannonhalma Többcélú Társulás Társulási Tanácsa határozza meg. A helyi önkormányzatok a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a személyi térítési díjakról saját rendeletet alkot.

Az étkeztetés biztosítása a lakosság szükségleteinek megfelelően történhet az étel:
 • elvitelének lehetővé tételével
 • lakásra szállításával
A biztosított szolgáltatás:
 • meleg ebéd házhoz szállítása
 • ideje 11 és 14 óra között
 • lemondás lehetőleg két nappal korábban, szóban, vagy írásban
 • a térítési díjat havonta utólag kell az erre megbízott személynek befizetni
 • a kiszolgált étel további felhasználása, tárolása az igénybevevő felelőssége

Az ellátás igénybevétele:

A „Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez” formanyomtatvány kitöltésével kérheti a szolgáltatást az igénylő a szolgáltatást biztosító intézmény vezetőjétől, és amelynek feltételeiről a kérelem benyújtásakor tájékoztatást kap.
Az étkezésre való jogosultság részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg.

Az ellátás igénybe vételét megelőzően a jegyző az ellátást igénylő családjában vizsgálja az egy főre jutó jövedelmet és ennek alapján a tárgyévre igazolást állít ki. A jövedelem vizsgálatot étkezés esetében a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátás igénylését megelőzően kérheti a jegyzőnél, egyéb esetben az intézményvezető hivatalból kérelmezi.


Lengyel Tamásné

Szociális Intézményvezető


Korszerű oktatási feltételek megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Közelgő események

Fotógaléria