Kezdőlap   Kapcsolat   Gyengénlátóknak

Táp

címer
Lakosságszám 743 fő
Terület 1 988 ha
Vállalkozások 46 db
Kiskereskedelmi üzletek 11 db


SkanzenA Sokorói-dombvidék pannonhalmi vonulatának keleti, lejtős részén helyezkedik el. Szerves része a Kisalföld tájegységének, ugyanakkor egyértelmű kapcsolódásai vannak a dombvidékhez is. Győrből közúton lehet megközelíteni. A község településszerkezete, határa jól példázza azt az átmenetet, ami a sík vidék és a dombság kapcsolódását jelenti. Neve írásos formában először egy 1237-es oklevélben fordul elő, Tapan alakban. Az elnevezés eredetét egyesek személynévnek tekintik, mások a török eredetű "talp" jelentésű szóból származtatják. Eszerint a Tapan-Táp változat kialakulásának az lehet a magyarázata, hogy az eredeti szó végződését helyhatározói ragnak fogták fel és elhagyták. A név régiesebb változata maradhatott fenn pl. a Táplánszentkereszt falunévben. Az is lehet azonban, hogy a név inkább tart rokonságot a bizonytalan eredetű Tapio, Tapé nevekkel. Ezek ótörök eredetét is próbálták bebizonyítani, eszerint a név eredeti jelentése szolgálat, tisztelet. Táp nevének etimológiája szerint is ősi nyomokra vezethető vissza a falu eredete. A XIII. században Táp a királyi lovászok faluja, egy része pedig a szentmártoni apátságé, majd főapátságé volt. Az 1609-es összeírásban már, mint törökök által elfoglalt terület szerepel, későbbi birtokosai között Nyáry Pál nevével találkozunk. 1628-ban Esterházy nádor vásárolta meg, 1701-­ben a győri jezsuiták tulajdonába került. 1764-ben a tatai jószágkormányzóé, majd a birtok újra az Esterházyakra szállt. A falu egy tűzvész következtében 1881-ben majdnem teljesen leégett. Határához tartozó tanyák voltak Borbapuszta, Tápipuszta, Lapostagpuszta, Prágaitag és Újmajor. A századfordulóról származó adatok szerint a községben 195 ház volt 1296, nagyobb részben református lakossal. A katolikus templom alapjaiban igen régi, valószínűleg már a XlV. sz.-ban fennállt. Eredeti jellegét feltehetően a XVIII. sz.-ban végzett átalakításkor veszítette el. Ekkor a gótikus torony és sekrestye felhasználásával alakították át. 1783-ban földrengés következtében tornya megrongálódott, emiatt le kellett bontani, a jelenlegi torony jóval későbbi. A református templom 1882-ben épült. Az 1748-as vizitáció 574 lakosról számol be, közülük 284 református, 255 katolikus, 31 evangélikus és 4 ún. hitehagyott.

A Győr környéki puszták körzetében más településeihez hasonlóan a tápiak is bekapcsolódtak a XVII. sz.-ban szokásos pusztabérleti rendszerbe. Erről tanúskodik a neszkenyei és börcsházi bérletük. Módosabbjai részeseivé váltak a hazai, sőt nemzetközi marhakereskedelemnek.

Az I. világháborút követő Nagyatádi-féle földreform során kisebb ingatlanokat osztottak. Az 1945-ös földosztáskor 621 család kapott mintegy 1800 kat. h. földet. Első termelőszövetkezetét 1952-ben alakították. A falu 1959-ben lett termelőszövetkezeti község. Önállóan működött 1974-ig, mikor is Győrasszonyfával és Tápszentmiklóssal egyesítették. A tulajdonviszonyok újbóli rendezésével 1992-ben kb. 200 taggal mezőgazdasági szövetkezet alakult. A lakosság nagyobbik részének megélhetését jelenleg is a mezőgazdaság biztosítja.
A község az 1898. évi törvénycikk alapján megállapított neve Táp, így szerepel a nagyközség az 1900-as helységnévtárban is. 1969. július 1-jével Táp néven és székhellyel Győrasszonyfával és Tápszentmiklóssal községi közös tanácsot szerveztek, ami 1990. január 1-jével szűnt meg, és önálló községi önkormányzat alakult. A falu címerét és zászlóját 1992-ben avatták.

A faluban már a század elején volt posta, távíró. A közlekedési összeköttetést akkor még a győrasszonyfai vasútállomás jelentette. A villanyt 1958-ban vezették be. Útjainak többsége aszfaltozott, ill. portalanított. Az átmenő forgalmat biztosító utcán végig járda van. Fejlődő infrastruktúrájának bizonyítéka a vízvezeték-hálózat kiépítése (1976-78), a telefonhálózat kiépítése, a gázszolgáltatás biztosítása, a szemétszállítás megszervezése.

Az egészségügyi ellátás szintén biztosított (orvos, rendelő). Több vegyesbolt és étterem áll a lakosság és az ide látogatók rendelkezésére.

1987-ben Tápon - mint iskolai körzetközpontban - 8 tantermes iskolát, 1989-ben tornacsarnokot avattak. Ezt megelőzően 1976-ban új óvodával bővült a falu. A községi és iskolai könyvtárat 1990-ben egyesítették. Integrált könyvtárként az is­kola épületében működik, állománya mintegy 5000 kötet.

A falu kulturális életének központja az iskola. Közművelődési egységként szervező feladatokat lát el, és helyet biztosít a helyi rendezvényeknek. (Ünnepi megemlékezések, falunap, nyugdíjasklub, népdalkör, lakosságot érintő előadások, családi alkalmak.) 1991 óta rendeznek falunapot. Az 1990-es évek elején alakult meg az asszonykórus, amely mostanra vegyes karrá bővült. Nyugdíjasklub1996 óta működik. A helyi futballcsapat 1984-ben alakult. 1988-ban lakossági adakozásból II. világháborús emlékművet avattak. Népi hagyományok közül él még az újévköszöntés, a farsangi bál, a húsvéti locsolás, a tojásfestés, a májusfaállítás, a szüreti felvonulás és a karácsonyi köszöntés.

Helyben megőrzött látványosság a Hegysor utcai műemlék együttes, mely a XVIII. sz. végén kezdett kiépülni, és megmenekült az 1881-es tűzvésztől. Így élő múzeumként mutatja a hajdani faluképet. 1970-ben nyilvánították védetté. A 8 házból álló népi építészeti együttes jelenleg önkormányzati tulajdon. Felújítása, hasznosítása folyamatban van.
Érdemes megemlíteni a falu határában, a Borbapusztán talált késő avar kori temetőt, mint igen jelentős régészeti leletet. A községben született 1830. július 7-én Parragh Lajos, Klapka György hadnagya, akit e rangban ért Komárom várának feladása, ahonnan menlevéllel szabadult. Élete végéig hű maradt a 48-as hagyományokhoz. A Veszprém megyei honvédegylet alapító tagja. 1900. március 11-én hunyt el Ajkán, ahol nyugdíjazásáig lelkészként működött.
Korszerű oktatási feltételek megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Közelgő események

Fotógaléria