Kezdőlap   Kapcsolat   Gyengénlátóknak

Pázmándfalu

Lakosságszám 1 014 fő
Terület 1 939 ha
Vállalkozások 54 db
Kiskereskedelmi üzletek 8 db


Pázmándfalu Győrtől 15 km-re délkeletre, a Pannonhalmi-dombság északkeleti részén helyezkedik el. Csendes, tiszta levegőjű vidék. Földművelésre, állattenyésztésre rendkívül alkalmas terület.

A legrégibb okiratokban Paznan és Poznan néven találjuk. Nevét a Svábföldről beköltözött Hunt Poznan nemzetség utóbbi ágából nyerte. E nemzetség Zegi vagy Szeghy ága még a XIII. és XlV. században is birtokolt földet Pázmándon. A falunak több gazdája volt, nevezetesen a győri várszolgák és udvarnokok, de megtalálhatjuk első birtokosai között a Szent Márton egyházat is. Mint helységet először 1240-ben említik az Albeus-féle birtokjegyzékben. Lakossága akkor kb. 300 fő volt. A falu népe két Pázmándot emleget, melynek emlékét az alsó- és felsőszer nevek őrzik.

Madártávlat1252-ben a hánti káptalan bizonyságlevelében találkoztunk Pázmánd-hegy nevével, Sukoron-Pázmánd név alatt. 1327-ben Erzsébet özv. királyné Köcsky Sándornak adományoz itt birtokot, aki azt 1332-ben elörökíti Magyar Pálnéra, ő pedig 1368-ban a pápóci prépostságnak adományozta. 1437-ben már királyi vámszedőhelyként említik. A török uralom alatt elpusztult. A török elvonulása után azonban újjáépült. 1698-ban a vizitáló győri kanonok 320 lakost talált itt, kik szőlőműveléssel foglalkoztak. Ezek közül 234 kálvinista, 60 katolikus és 26 lutheránus volt. 1735-ben már 10 félhelyes és 22 negyedhelyes telken 33 gazda élt, zsellér pedig 34.
Az 1768. évi úrbéri szabályozás elsősorban a jobbágyok érdekeit tartotta szem előtt, s ez a falu életében is nagy fontosságú rendelkezés volt. Lakói ekkor szőlő- és földmunkával foglalkoztak. A híres pázmándi bort ismerték az apátság főurai is. Később, a századforduló táján a filoxéra a szőlőket elpusztította. A falu lakossága magyarokból állt, s csak a török pusztítás után telepítettek be a földesurak néhány szláv és német ajkú jobbágyot. Az 1848-as évek után ismét kicserélődött a falu. Mindenki szabad polgárként kereshette a maga boldogulását, ezért szabadon folyt a falvakba a ki- és beköltözés.

A Győrbe települő gyárak munkalehetőséget biztosítottak a környék lakosságának. A faluban a római katolikus és a református vallás terjedt el. Pázmándon a római katolikus egyház története a XlV. sz. idejére nyúlik vissza. Köcsky Sándor idejében találkoztunk először templommal, majd plébániával. 1330. november 8. fontos dátum volt a pázmándi plébánia történetében. Ekkor említik először a plébániatemplomot, melyet a falutól nyugatra, a sági határ közelében kőből építettek, s kőfallal vették körül. A templom 1698-ban már romokban hever. A pázmándi plébánia felett a pannonhalmi főapát és a győri püspök a jogot egyaránt magának követelte. A két tulajdonos között a XVI. sz. elejétől a XVIII. sz. végéig tartott a per, mely végül a győri püspökség győzelmével ért véget. A mai templomot 1753-ban építették, tornyát pedig 1779-ben. A barokk stílusú főoltár a XVIII. sz. második felétől ékesíti a templomot, melyet a múlt század közepétől többször felújítottak.

A református egyház története a XVI. sz. derekára, a reformáció kezdetére nyúlik vissza. 1531-ben a török feldúlta faluba visszatérő, csüggedt emberek között megjelent egy "Bálint nevű" pap, Enyingi Török Bálint udvari papja. Biztatására a faluban egy egyszerű templomot is építettek. A földesurak azonban lerombolták iskolájukkal együtt, a lelkészeket, tanítókat pedig bebörtönöztették és gályára hurcolták. A legfiatalabb gályarab Kocsy Csergő Bálint volt, aki később Debrecenben professzor, Munkácson és Pápán rektor volt, s öregkorára érkezett Pázmándfalura, ahol megírta gályarabsága történetét. Új tankönyveket is írt, azonban a földesurak őt is kiűzték innen.
Pázmándfalu és Pázmándhegy neve az 1898. IV. törvénycikk alapján külön szerepel az 1900-as helységnévtárban. Kisközség, Pázmándfalu körjegyzőségi székhellyel. A két települést 1950. szeptember 6-ával Pázmándfalu néven egyesítették. 1969. július 1-jével Pázmándfalu néven és székhellyel Nyalka községgel községi közös tanácsot szerveztek. A falu 1990 óta önálló önkormányzattal bíró település. A községben a villanyhálózat kiépítését 1957-ben kezdték meg, s 1958-ban fejezték be, elsőként a környéken. A termelőszövetkezet 1957-ben alakult. Ezt később, 1973-ban a pázmándfalui, győrsági és töltéstavai tsz egyesüléséből létrejött ,,Aranykalász" MGTSZ váltotta fel, mely jelenleg is gazdálkodik a faluban. Kultúrotthona 1958-ban épült, ahol könyvtár is működik. Az orvosi rendelőt és a védőnői lakást 1963-ban adták át, 1966 óta pedig fogorvos is rendel a faluban. A vízmű-társulat 1974-ben alakult, és 1976-ra már az egész faluban kiépült a vezetékes vízhálózat. Sípályája népszerű volt, sajnos néhány éve a felvonó már nem működik. A telefonhálózat 1994 óta kezdett széleskörűvé válni, hasonlóan a vezetékes gázhálózathoz. Az 1994-es választások után az önkormányzat mellett cigány kisebbségi önkormányzat is működik. Az önkormányzathoz tartozik - részben önálló intézményként - az általános iskola és a napközi otthonos óvoda. 1996-ban 50 vállalkozót regisztráltak, akik a helyi szolgáltatási és kereskedelmi alapellátást is biztosítják. Legjelentősebb gazdasági társaság a Petra-Áron Bt. Az egészségügyi alapellátás gyógyszertárral bővült. 1992-ben méltó emlékművet állítottak a település II. világháborús áldozatai tiszteletére, amely a millecentenárium alkalmából kiegészült az 1. világháborúban hősi halált halt katonák emléktáblájával. Az új hegy- községi szabályozás bevezetése után 1995-ben Pázmándfalu Győrsággal közösen hegybírót választott. A község nevezetessége a már említett római katolikus műemlék templom. Neves személyiség Pázmándi Horvát Endre. Hírnevét Árpád c. eposzával szerezte. 1830-ban az MTA tagjává választották. Itt halt meg 1839-ben, és itt is temették el. Könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta.

Korszerű oktatási feltételek megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Közelgő események

Fotógaléria