Kezdőlap   Kapcsolat   Gyengénlátóknak

Pannonhalma

címer
Lakosságszám 3 548 fő
Terület 2 958 ha
Vállakozások 246 db
Kiskereskedlemi üzletek 46 db


A megye egyik legújabb városa 2003-ban kapta meg ezt a rangot. Győrtől délkeletre
18 km távolságra, a Pannonhalmi (Sokorói)-dombságban lévő síkságon és domboldalakon helyezkedik el. Megközelíthető vasúttal a Győr-Veszprém vonalon, illetve a 81. és 82. számú főútvonalakon. Győrből Pannonhalmára óránként közlekedik autóbuszjárat. A tőle 4 km távolságban lévő Pér községben repülőtér található. A dombtetőn lévő - az egész Sokorói-dombságból jól látható apátság impozáns látványt nyújt.

Történelem
ApátságAz eredeti neve: Győrszentmárton. Ősidők óta lakott hely. Némely történetíró szerint Civitas Pannónia nevű római város helyén állt. Az első település a X-Xl. században itt álló fejedelmi udvarház és annak Pándzsa-völgyi birtoka volt. A szállás, majd a falu kialakulása a bencések 996-os itteni megjelenésével, a királyi alapítású monostor felépítésévei kezdődik. Albeus mester IV. Béla hiteles összeírója, akit a király Szentmárton monostor birtokainak összeírásával bízott meg, 1240 körül említi a helységet e néven. A tatárjárás után a falu ismét benépesült. 1334-ben Róbert Károly a pannonhalmi apátot megerősíti az alsoki vásárjogában. A XIV-XV. század az első nagy felvirágzás ideje. Néhány szomszédos, életképtelenné lett birtok, szállás vagy falu csatlakozásával, illetve beolvasztásával megnőtt a határ, felduzzadt a lakosság, és megjelent a szántóvető népesség, vele a telkes, és a majoros gazdálkodás is. Részben önállósult Felsok (a
mai Váralja), de piac- és vásártere közös Alsokéval. A település a falu (villa) rangjára emelkedett. A helységnek 1338-ban már volt temploma és plébániája, mely nevét a bazilika védőszentjéről kapta. A XVII. század elején a törökök elpusztították a falut, de 1689-ben Rummer Márton főapát újra telepítette. 1609-ben mezővárosi kiváltságokat kapott. A török hódítás után gyorsan, de felemás módon teremtődtek újjá a társadalmi és a gazdasági kapcsolatok. A visszatelepült apátság nagy építkezésekbe kezd (major, magtár, számvevőségi épület). Megerősödnek a céhek, szélesebb körű lett az iskoláztatás. Fejlődik a civil városrészt irányító közigazgatási szervezet. (A részek: Város, Váralja, Hegy). A városka neve részben még Alsok, de inkább már Győri Szentmárton néven említik. A fejlődés további korlátjai a település közepét elfoglaló vár körüli földek, melyek apátsági birtokok. A kapitalizálódó XIX. században, a céhek megszűntével, kialakul a mezőváros kisipara és kereskedelmi hálózata. Középipar is létesült: malmok, téglagyár, szeszfőzde. Győrszentmárton ekkor már járási székhely volt. A főszolgabíróság, a körjegyzőség és az uraság számvevősége létrehozta a tisztviselői kart. Körök, egyletek alakultak, óvodák és iskolák szerveződtek, illetve épültek. A lakosság létszáma 1900-ra eléri a háromezer főt. A millennium évében megindul a vonatközlekedés. A település elszenvedte a két világháború megpróbáltatásait. 1945-ben megtörtént a földosztás. A járási székhely jelleg és a városi rang elveszett, később a település nagyközség lett. Az államosítással leépült az ipar és a kereskedelem, a téeszesítéssel a paraszti magángazdálkodás. Kialakult a Győrbe bejárók széles rétege. Nagy számban épültek új családi házak, utcák, közintézmények. Kibővült az egészségügyi ellátás. Egy időre eltűntek a nagy vagyoni különbségek. A település az apátsággal közös Pannonhalma nevet viseli 1965 óta. 1990-ben a rendszerváltoztatás átrétegzi az embereket. A 90-es évek közepére lezajlott a kárpótlás és a szövetkezetbe vont részaránytulajdonok visszaadása, valamint a tulajdonviszonyok rendezése. A helyreállított Bencés Főapátság 1996-ban ünnepelte millenniumát, amikor II. János Pál pápa ebből az alkalomból Győrbe és Pannonhalmára látogatott. 1997-ben, Szent Márton halálának 1600. évfordulóján szobrot szenteltek.

Városműködtetés
A közel négyezer lakosú település a Sokoró-térség egyik központja. A városka 1970 óta a legnépesebb ezen a vidéken. Lakossága 1980 óta kissé csökkent, azonban népessége 1949-től napjainkig több mint 10%-kal nőtt. Demográfiai mutatói nem a legkedvezőbbek. Különösen az 1980 és 1990-es évek között erős elvándorlás jellemzett, mely 1990 után kisebb mértékűvé vált. A település sokoldalú funkciói ellenére nem képes népességét megtartani. Demográfiai struktúrája igen kedvező: itt a legkevesebb a 60 év felettiek aránya. A körzetben Pannonhalmán a legjobb a népesség átlagos iskolai végzettsége. Itt van a legtöbb főiskolát, egyetemet végzett ember. A munkanélküliség alacsony. A település sokoldalú szerepköréből és intézményhálózatából fakadóan jelentős munkaerővonzással bír, ugyanakkor a Sokoró vidékéről itt a legkevesebb az eljárók aránya. Pannonhalma csaknem színmagyar község, csupán elenyésző német és más kisebbség él itt.

Közigazgatás
LégifotóA város életét az önkormányzat által irányított polgármesteri hivatal szervezi. A hivatalban térségi hatáskörrel műszaki-építési csoport is működik. A városi élettel járó okmányiroda a település és vonzáskörzete lakosságára kiterjedően végzi a központi nyilvántartás feladatait. A megyei munkaügyi központ egy fővel kihelyezett ügyfélszolgálatot tart. A város szakrális és turisztikai központ, így sok látogatót vonz.

Oktatás és egészségügy
A településnek 20 tantermes, 2 szaktantermes, korszerű, minden igényt kielégítő általános iskolája és hatcsoportos óvodája van, mely két épületben működik. A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház több mint 30 éve várja programjaival, szolgáltatásaival a város és a térség lakosságát. Széles programkínálatából mindenki megtalálja a korosztályának és érdeklődésének megfelelőt. Számos önszerveződő csoportnak ad otthont és segíti azok működését. A nemrégiben felújított termei, közösségi színterei lehetőséget kínálnak különböző rendezvények, konferenciák lebonyolításához. A járóbeteg-ellátás minden intézményével rendelkezik. (háziorvosok, védőnők, fog- és gyermekorvos). A lakosság régi kívánsága valósult meg a mentőállomás megépültével. A Főapátság a hitélet irányításában megfáradt papok és apácák részére tartja fenn a Szent Adalbert Szociális Otthont.

Infrastruktúrák, ipar, mezőgazdaság
A város úthálózatának 98%-a szilárd felületű útburkolat. A szennyvízcsatornázás teljes körű. A magánerős földgázberuházás 1996-ban befejeződött. Az elektromosenergia- és az ivóvíz-szolgáltatás az egész településen megoldott. Saját hulladéklerakó telepe van, mely 10 környező település hulladékát képes fogadni. A telefonellátottság 1994 óta teljes, a jelenlegi igényeket kielégíti. A városban működik a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet. A város lakóinak megélhetését a győri bejáró munkahelyeken kívül a helyi mezőgazdasági termelés adja, valamint az ehhez kapcsolódó feldolgozóüzemek: a Gabonaforgalmi Vállalat keverőüzeme, a helyi téglagyár. A termelőszövetkezet közel
1900 ha földön gazdálkodik. A történelmi borvidék hagyományaihoz méltóan 200 hektáron szőlőt termesztenek, valamint a kapacitáskihasználás miatt a környék jó minőségű szőlőjét is felvásárolják. Mintegy 30 ezer hektoliter bort tudnak tárolni. A Téglaipari Rt. téglagyára hagyományosan működő üzem. Évente 12-13 millió db téglát gyárt. A bencések a középkorban templomuk és monostoruk felépítésévei egy időben újjáélesztették a rómaiak által létrehozott szőlő- és borkultúrát. A szerzetesek új, 2000 m2 alapterületű pincét és borházat építettek, ahol 2003 őszétől folyik a szőlő feldolgozása. A 2001 őszén kezdődött telepítési munkáknak köszönhetően 37 ha területen újonnan telepített szőlő zöldell, és további 15 ha termő ültetvény áll a borászat rendelkezésére. A szőlőterület kétharmadán fehér szőlőfajták találhatók: elsősorban rajnai rizling, sauvignon bianc és fűszeres tramini, de a borvidék tradicionális fajtái (olasz rizling, ezerjó, sárfehér) és néhány ígéretes nemzetközi fajta (chardonnay, pinot bianc) is szerepel a fajtaválasztékban. Az egyharmad részt alkotó kék szőlőfajták közül a pinot noir a legjelentősebb, de merlot és cabernet ültetvénye is van a pincészetnek. A fajtaszerkezethez igazodó pincetechnológia évente több mint 300 000 palack minőségi bor ké­szítésére alkalmas.

Fejlesztési tervek, befektetési lehetőségek
Az önkormányzat a vasútállomás mellett
20 ha területet jelölt ki ipari fejlesztési körzetnek. A terület határán ipari víz- gáz-, villany- és szennyvíz-csatornacsatlakozása van. Megközelítése kitűnő, mert kapcsolatban van a Győr-Veszprém közötti vasútvonallal, illetve a 82. számú főközlekedési úttal Önkormányzati szándékok megegyezően jelzik a Lukács völgye területén a lakóterület fejlesztési igényét. Figyelemmel az igényekre, 270 lakótelek alakítható ki e területen.
Az ezeréves Bencés Főapátság az UNESCO Világörökség Bizottságának döntése nyomán 1996 decembere óta a világ kulturális örökségének része. A Főapátság a magyar történelem egyik kiemelkedően becses emlékhelye, egyházi és művészettörténeti központja. Látogatóinak száma meghaladja az évi 200 ezer főt. Pannonhalma neve hazánk turisztikai térképén az egyik leglátogatottabb célpont. A monostor mellett ma több mint háromszáz diákot befogadó gimnázium és kollégium működik, amely az ország egyik legjobb oktatási intézménye. A magyarországi bencés rend 1802 óta foglalkozik középiskolai oktatással és neveléssel. Az iskola, mint bencés gimnázium 1950-ben indulhatott újra. A rendszerváltást követő évektől a pannonhalmi gimnáziumban egy hatosztályos és egy négyosztályos oktatási rendszer működik egymás mellett. 1995-ben az iskola épületét teljesen felújították. A diákok (kizárólag fiúk) az egész ország területéről járnak ide.

Apátsági Arborétum
Az apátságot körülölelő 26 hektáros arborétum és parkerdő 1963 óta védett terület. Fő funkciója a tájképi és a természeti értékek megőrzése, védelme, bemutatása. A területet 1820-ban kezdték angol kertté alakítani. Jelenleg a felüdülés, kikapcsolódás helye, de rendszeres oktató- és kutatómunka is folyik itt. Az arborétumot kerítés veszi körül, de területén belül sétautakat alakítottak ki.


www.pannonhalma.hu
Korszerű oktatási feltételek megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Közelgő események

Fotógaléria