Kezdőlap   Kapcsolat   Gyengénlátóknak

Nyalka

Lakosságszám 479 fő
Terület 1 286 ha
Vállakozások 23 db
Kiskereskedelmi üzletek 4 db


A Pannonhalmától délkeletre elterülő síkságon, Győrtől 23 km-re lévő község. Megközelíthető a Győr-Tápszentmiklós mellékúton, illetve Mezőörs felől a Pannonhalmára vezető úton. Autóbusz-forgalma sűrűnek mondható. A legközelebbi vasútállomás Pannonhalmán, illetve Győrben található. A Sokorói-dombságban, útkereszteződésben települt, fésűs beépítésű falu.

Szent István 1001. évi keltezésű oklevelében említi Chimudi névalakban, mint Szent Benedek-rendnek adott birtokot. 1250-ben Szent László szabadalomlevelében Hymud alias Nelka alakban fordul elő, ettől kezdve a pannonhalmi apátság birtoka. Albeusnak többször említett jegyzékében vagy Hymudnak vagy pedig Nelkának van feltüntetve. A település akkoriban 193 házból, illetve telekből állott. Ebből 20 házban lovas jobbágyok, 56 házban éltek az udvarnokok, a szakácsok 16 házat, a szűcsök és az esztergályosok hat házat laktak, a mosók három, a tárnokok hét, a sütők kilenc házat népesítettek be. A méhsörkészítők 10 háza, 23 itt tartózkodó kovács és a kerékgyártók szállásai egészítették ki a települést. Később a falu egyik részének urai az Esterházyak lettek. A török világban a behódolt községek közé tartozott. 1627-ben a lakosok a törökök zaklatásai elől szétfutottak, néptelenül hagyva falut, s csak többszöri benépesítési kísérlet után, az 1680-as években kezdtek visszatelepülni. A szőlőművelők mellett a pannonhalmi apátságot kiszolgáló iparosok lakták a helységet. A község a török uralom után véglegesen visszakerült a bencés rend tulajdonába. A községet 1873-ban kolera járvány tizedelte meg. Az 1930-as években a község a pázmándfalui körjegyzőséghez tartozott. Fő utcája kibővültében áll a római katolikus templom. Barokk épület, a XVIII. századi része az 1872-es újjáépítésekor kereszthajós lett. Berendezése három empire stílusú, vörös márvány oltár, melynek szobordíszei Jézust és az evangélistákat ábrázolják. Szent Imre oltárának képei Franz Ottó Hyeronym alkotásai. A főoltárt még négy szobor díszíti, sa főoltár kép Szűz Mária szü­letését ábrázolja. Az orgona és gyóntatószék klasszicizáló stílusú.

A községben romos állapotú és szépen felújított népi építészetű lakóházak is vannak. Ezek megtalálhatók a Kossuth Lajos u. 62. és 69., valamint az Arany János u. 4. szám alatt, a Pannonhalmára vezető úton.

Milleneumi emlékműNépessége, amely 1949-ben még 824 fő volt, napjainkra, a felére csökkent. A település Győrhöz, részben Pannonhalmához vonzódik. Aktív keresőinek kétharmada eljáró. Szükséges a település népességmegtartó képességének növelése. Aktív keresőinek két-harmada eljáró, melynek nagy része Győrben talál munkát. Az alapvetően mezőgazdasági gazdálkodású falu igen hátrányos helyzetű a demográfiai mutatói alapján. A legfontosabb gazdasági egysége a "Virágzó" Termelőszövetkezet, amely 1959-ben alakult, 1969-ben egyesült a pannonhalmival, de 1991-től újra önálló lett.

A településnek önálló önkormányzata van. A hatósági munkát több év önállóság után ismét a szomszédos faluval közös körjegyzőség látja el, melynek a központja Pázmándfalun van. A községben óvoda, általános iskola alsó tagozata és a vegyesbolt szolgálja a lakosságot. A Páskom Kulturális Egyesület 1995-ben alakult, az akkor már öt éve működő tánccsoportból. Emellett népi szánjátszással is foglalkoztak, nemcsak a saját örömük, hanem a falu szórakoztatására is, hisz ennek a tevékenységnek nagy múltja van Nyalkán. 1992-ben alakult meg a gyermek tánccsoport, amely kezdetben 15 főt számlált. A meg növekedett létszám és a korkülönbség miatt 1993 óta két csoportra oszlottak. 1994-től az óvodában kezdődött el a néptánc oktatása. Az iskola keretein belül működik egy szövő szakkör is.

Viszonylagos "elzártsága" okán csendet, jó levegőt, hamisítatlan falusias életmódot nyújtó kistelepülés.


www.nyalka.hu
Korszerű oktatási feltételek megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Közelgő események

Fotógaléria