Kezdőlap   Kapcsolat   Gyengénlátóknak

Écs

Lakosságszám 1 898 fő
Terület 1 983 ha
Vállakozások 124 db
Kiskereskedelmi üzletek 14 db


A Sokorói- (Pannonhalmi-) dombvidék ravazd-csanaki vonulatának északi részén, annak K-Ék-i oldalán települt. Határának nagy részét mély vízmosásokkal szabdalt dombvonulat uralja. Legkorábbi része a "szentmártoni"-nak nevezett völgy peremén húzódó győr-veszprémi út mellett épült annak a településláncolatnak részeként, melynek tagjai Győr, Ménfőcsanak, Győrújbarát, Nyúl, Écs, Ravazd. Jellemző közlekedési irány Ény-D-K-i, vagyis követi a dombvonulat elhelyezkedését. A település régi lakott hely voltáról régészeti leletek tanúskodnak, melyek a kőkorig nyúlnak vissza. Találtak a környéken római kori, kelta és honfoglalás korabeli tárgyi emlékeket is. Területén a középkorban több lakott hely volt (Kisécs, Mesterfa, Fűzalja, Petke-vár).

Nádfedeles házA mai Écs, Nagyécsfalu és Nagyécshegy egyesítéséből alakult. Első írásos említése 1172-ből való. Ekkor Esu, Echu néven szerepel. Szőlősök és győri várnépek lakhelye volt, ahol nemesek és egyházak birtokoltak szántóföldet és szőlőt.

IV. Béla 1240-ben szabályozta az itt lakó, a győri várhoz tartozó királyi szőlőművesek viszonyait. A megelőző időben Écsen közbirtokosság lakott, ekkortól viszont Ech, mint a szentmártoni apátság birtoka szerepel. A középkor folyamán birtokolták még a pálosok, a johanniták és a győri székeskáptalan.

Később a község újratelepült, de a Rákóczi-szabadságharc idején Heister tábornok felégette a környéket. 1809-ben a franciák vonultak át a községen, melyet az ún. dézsmapince homokköveiben lévő francia feliratok is bizonyítanak. A sorsfordító események sorából említésre méltó, hogy az 1848-49-es szabadságharcban 36 écsi vett részt. 1920-ban Écsen avattak az országban elsőként világháborús emlékművet. Kisebb jelentőségű volt a Nagyatádi-féle földreform (1-1 kh földet juttattak). 1945-ben 448 kh földet osztottak ki. Nem kerülték el a községet a későbbi történelmi események sem. 1956. november 11-én a nyugatra tartó szabadságharcosok és a győri szovjet alakulatok között tűzharcra került sor, melynek következtében egy magyar és hat szovjet vesztette életét.

Az 1698-as egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a falu a pápóci prépostság, a győri káptalan, valamint a szentmártoni zárda tulajdona. Templomát állítólag Szent István király építtette. Többszöri pusztulás után felújítva Bécs 1683-as ostroma után Szent István tiszteletére szentelték fel. Röviddel ezután a hadi események következtében ismét leégett.

Lakossága ekkor a faluban
698, a hegyben 552. A községek az 1898. évi IV. törvény cikk alapján megállapított nevei Nagyécsfalu és Nagyécshegy. Az 1900-as helységnévtárban Nagy-Écsfaluként, illetve Nagy-Écshegyként szerepel. A két települést 1936-ban egyesítették Écs néven nagyközségként. 1970. július 1-jéig önálló, majd Pannonhalma NKKT társközsége lett. 1990. szeptember 30-án innen kivált és önálló községi önkormányzatot alakított.

A község belterülete jóval meghaladja a ténylegesen lakott területet, mivel magába foglalja a régebben lakott, de mára elnéptelenedett szőlőhegyi részt is, azaz a "hegyi" településrész lehúzódik a közlekedési főtengely irányához közeli területekre. Erdeinek nagyobb része a Ravazd-Csanaki-dombvonulat gerincén és meredek lejtőin van.

Mezőgazdasági művelésre alkalmas külterületén szántót, legelőt és szőlőtelepítéseket találunk. Ezenkívül nádas, rét és egyéb, terméketlen területei is vannak. A dombság és benne Écs szőlőtermesztési, feldolgozási hagyományai közel ezeréves múltra tekintenek vissza. A környező településekhez hasonlóan ez a terület is a Szent Mártonhegyi bencések szőlőtermő területe volt. Szőlőművelési kultúrája máig fennmaradt, amit a zártkerti és az utóbbi időkben divatossá vált, nagyüzemi művelésre alkalmas völgyi szőlősök is bizonyítanak. Zártkerti övezet az enyhébb lejtésű domboldalakon alakult ki. Ez a rész nagyüzemi művelésre nem alkalmas. Jövőjének biztonsága a meglévő és leendő tulajdonosok szorgosságán nyugszik. Nem ritka a városiak telekvásárlása sem. Ez idáig főként régi lakóházakat alakítottak át a pihenésre, üdülésre. Az épületek eredeti formáját többé-kevésbé megtartották. A bogyós gyümölcsök közül elsősorban a málna érdemel említést. A szőlőművelés továbbra is megmaradt. Korábban, a jó közepes értékű határrészen gabonán, kukoricán kívül főleg alma, szilva, körte és őszibarack termett. A falui rész fő gabonaterményei ugyanezek voltak.

A helyi ipari-kereskedő réteget asztalos, ács, baromfikereskedő, fűszer- és vegyeskereskedő, hentes- és mészáros, kovácsok és vendéglősök alkották. Közmű- és kommunális ellátottsága mindenben megfelel a modern követelményeknek. Az elmúl öt évben több felújítást is elvégeztek (útfelújítások, polgármesteri hivatal - általános iskola).

A település külterületén az MVG 1984-ben próbapályát kezdett építeni, ami Rába-ring néven váll ismertté. Méreteire jellemző, hogy a domb mintegy 90 hektárnyi területét foglalja el.

Orvos-lakással egybeépített rendelőjük a Fő utcán, egészségházuk a Kossuth utcán van. Mindegyik állapota megfelelő. Szintén a Kossuth utcában működik az óvoda. A korábban három helyen lévő általános iskolákat egy helyre, a Kossuth utcai bővített épületbe csoportosították. Elhelyezkedése, szaktantermi ellátottsága megfelelő. A ma iskolaként funkcionáló épületet 1940-ben Szűcs Géza plébános építtette.

A művelődési házat (klubkönyvtárat) 1973-ban adták át. A helyi népdal körnek (páva-kör) kiterjedt nemzetközi kapcsolatai vannak. A csoportot dr. Barsi Ernő főiskolai tanár, népzenekutató tette országosan is elismertté, míg a hímzőasszonyokat dr. Barsi Ernőné avatta be a rábaközi hímzés titkaiba. Néptánccsoportjuk úgyszintén hírnévre tett szert, anyagi nehézségek miatt 10 év működés után szűnt meg.

A helyi közművelődés fellendítése, a község történetének, hagyományainak gyűjtése, feldolgozása mindenekelőtt a közelmúltban elhunyt Orbán László tanítói-népművelői munkájának köszönhető.

www.ecsfalu.hu
Korszerű oktatási feltételek megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Közelgő események

Fotógaléria