Kezdőlap   Kapcsolat   Gyengénlátóknak

A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése

Vissza
Keresés
Nyomtatás
Kiíró Önkormányzati Miniszterium
Elnyert összeg 15.050.000 Ft

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás területén jelenleg 5 közoktatási intézményfenntartó társulás működik. A 2008/2009-es tanévben a mikro társulások által fenntartott oktatási intézményekbe 424 a bejáró gyermekek száma. A települések nem megoldott az iskolabuszos szolgáltatás, mind az 5 központi oktatási intézménybe tömegközlekedéssel (Volán busszal) vagy szülői segítséggel (személy gépkocsival) jutnak el a gyerekek. Jelen pályázat keretében a kistérség 2 mikro térségi központjának, Bakonyszentlászló Önkormányzatának egy 22 fős, Veszprémvarsány Önkormányzatának pedig egy 40 fős akadálymentesített busz beszerzésével kívánunk segítséget nyújtani a bejáró gyerekek utaztatásához. Pannonhalma város, mint kistérségi központ rendkívül nehezen megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel, mindkét mikro térség esetében. A legrászorultabbakat segíteni szükséges pl.: okmányiroda, munkaügyi kirendeltség megközelítése céljából is.
Bakonyszentlászló- Bakonygyirót- Fenyőfő- Románd Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Bakonyszentlászló központtal jött létre. A bejáró gyerekek Fenyőfő, Bakonygyirót, Románd, Bakonypéterd, Veszprémvarsány, Sikátor, Verseny-puszta településekről érkeznek. Bakonyszentlászlón működik a kistérség egyetlen eltérő tantervű 14 fős osztály (ETT) gyógypedagógussal, ahová társuláson kívüli településekről is érkeznek a tanulók, nagyrészük hátrányos helyzetű. A közösségi busz beszerzéssel a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásához is hozzájárulunk. Bakonyszentlászló külterületein 59 fő él, ebből 12 fő 14 év alatti, az ő beszállításukat is megoldaná a közösségi busz.
2009/10 évben 202 fős tanulói létszám mellett, 38 fő bejáró. A bejáró gyermekek, iskolások száma az intézményi létszámhoz viszonyítva 19%. Az iskolaközpontban a gyerekek 2 irányból érkeznek. Menetrend összehangolással a busz férőhelyeinek száma elegendő a tanulóknak. A hazaszállítás is különböző időpontokban történik a napközi, az iskolaotthon és a tanulószoba miatt. Az intézmény civil szervezet segítségével biztosítja az itt tanuló gyermekek úszás oktatását, színházba, bábszínházba, egyéb kulturális rendezvényekre és versenyekre való eljuttatását, továbbá osztálykirándulásokra való utaztatást. A nagyvárostól távoli településeken élőknek fontos a vidék fejlesztésében való aktív részvétel, hogy a fiatalok helyben maradjanak és az elvándorlás mértéke csökkenjen.
Bakonyszentlászló a két szomszédos településsel, Fenyőfővel és Bakonygyiróttal együtt körjegyzőséget is alkot. A 3 település lakosainak élete szorosan összekapcsolódik, különösen a mindennapi életet érintő közoktatási intézménytársulás, egészségügyi ellátás (háziorvos, fogorvos, fizikoterápia) területén, valamint az időseknek otthont adó bentlakásos Gondozási Központ révén, melynek ellátási feladatai közé tartozik a rendszeres és alkalomszerű személyszállítás is. Bakonyszentlászlón 17 civilszervezet működik, továbbá szlovák partner településsel rendelkezik. Az egyesületek programjaihoz, illetve a testvérkapcsolat ápolásához jármű bérlése szükséges, amely költség idővel vállalhatatlan terhet jelent. Kiemelkedő, hogy megyei futball bajnokság tavaszi és őszi fordulóiban legkevesebb 20-25 alkalommal kell a kistérség településein játszani, minden esetben két csapattal, akik szállítása megoldatlan.
Veszprémvarsány székhellyel működik a Veszprémvarsány, Bakonygyirót, Bakonytamási, Bakonypéterd, Lázi, Románd, Sikátor települések között létrejött közoktatási feladatokat- alapfokú oktatást és óvodai nevelést biztosító- intézményfenntartó társulás. Az intézményi társulás keretében fenntartott intézmény a Fekete Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda. Az intézményben 1-8 osztályig minden évfolyamban 1-1 csoport, az óvodai egységben a székhely településen két csoport működik, Bakonytamási községben tagóvodaként egy csoport működik. A mikro társulás által fenntartott oktatási intézménybe jelenleg 159 fő iskolás és 87 fő óvodás jár. A bejáró iskolások száma 86 fő. A bejáró óvodások száma: 27 fő, összesen 113 fő. A bejáró gyerekek szállítását jelenleg egy vállalkozóval történt megállapodás keretében oldja meg az intézmény. A mikro társulást alkotó települések elhelyezkedése széttagolt, sok a kis lakosságszámú település.
2009. szeptember 1-től a közoktatási intézmény működését Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás veszi át. A gyermek és tanuló létszám az elkövetkezendő időszakban várhatóan az alábbiak szerint alakul: óvodai létszám 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 nevelési években 60, 70, 70, 60 , 60 a székhely intézményben: 159, 162, 160, 160, 150. Az iskolabusz Bakonytamási, Gic, Románd, Bakonypéterd, Lázi és Sikátor községekből biztosítaná a bejáró gyerekek szállítását. A gyerekek több irányból érkeznek, így több fordulóban, járatkörökkel lehetne beszállítani őket. Az említett rendszer működésével véleményünk szerint összhangban lenne a vásárolni kívánt busz férőhelyeinek száma a bejáró gyermekek számával.
Ugyancsak a közoktatási intézménybe járó gyerekek igényeit szolgálja a közösségi busz az óvodások és tanulók versenyekre, színházba, bábszínházba, hangversenyre, helyben nem biztosított sportolási lehetőségek igénybevételére, táborokra, országjáró kirándulásokra, egyéb oktatási, kulturális rendezvényekre történő szállítása. A községben rendszeres az olyan szűrővizsgálatok szervezése, amelyek helyben nem végezhetőek el. Kiemelkedik ezek közül az emlőrák szűrése, amit rendszeresen megszerveznek az érintett korosztályú nők szervezett utaztatásával. Erre a célra két évente egy alkalommal 50 fő utaztatását lehetne megoldani. Kulturális célok valósulnának meg a községben működő énekkar fellépésekre történő szállításával, szervezett kiállítás, színház és hangverseny látogatásokkal. Civil szervezetek programjaihoz is segítséget jelentene évente 10 alkalommal 390 fő utaztatásával. A községben működő futball klub (serdülő, ifjúsági, felnőtt és szenior) csapatainak mérkőzésekre szállítása évente 16 alkalommal 880 főnek nyújtana segítséget.
Korszerű oktatási feltételek megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Közelgő események

Fotógaléria