Kezdőlap   Kapcsolat   Gyengénlátóknak

"Partnerség az egészségért" - Egészségkép elkészítése a Pannonhalmai Kistérségben

Vissza
Keresés
Nyomtatás
Kiíró EgészségPorta Egyesület
Elnyert összeg Szakmai támogatás

A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás célja a komplex vidékfejlesztés, tágabb értelemben vett területfejlesztés, azaz a vidéken élő lakosság és közösségeik fenntartható életképességének biztosítása, javítása. A rendelkezésre álló adatok, és a szakemberek véleménye alapján a kistérség lakosságának állapota indokolja, hogy változtasson egészségügyi helyzetén. A program hosszú távú célkitűzése az életminőség színvonalának javítása és az esélyegyenlőtlenség elleni fellépés a pannonhalmai kistérségben. A megújulást magában foglaló kezdeményezések szakmai segítése és támogatása, élhető kistérség megteremtése. A program elsődleges célcsoportjai a fiatalok, hogy a jövő generáció életfeltételei javuljanak

A program középtávú célja és indokoltsága: Az egészséges életmód elterjesztésével, a betegségek korai szakaszában történő kiszűrésével, a veszélyeztetettség és a rizikófaktorok meghatározásával, a szív- és érrendszeri tényezők kockázatainak mérséklésével, valamint a lakosok ellátásának megszervezésével az életkörülmények jelentősen javíthatók. A Pannonhalmai Kistérség területére nem készült egészségkép, se egészségterv, de rövidtávú terveik között szerepel a megfelelő szakmai kidolgozottsággal rendelkező fejlesztési elképzelés kidolgozása. Céluk valamennyi érintett, tenni akaró hivatalos szerv, hivatásos szakember, civil szervezet és magánszemély megnyerése a Kistérség egészségtervének végrehajtása érdekében.

A pályázati program tevékenységének bemutatása:

I. rész: Egészségkép elkészítésének terve vagy felülvizsgálata, az ehhez szükséges feladatok felsorolása:

- az egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása,

- az egészséges életmód programjai az emberi egészség rizikófaktorainak csökkentése,

- az elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosság megelőzése,

- az egészségügyi és népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése.


Szükséges megtervezni a kistérség kompetenciájába tartozó legfontosabb tennivalókat. E célt szolgálja a későbbiekben kidolgozásra kerülő Pannonhalmai Kistérségre kiterjedő kistérségi egészségkép. Az egészségképben összegzett adatok a kistérség és az egyes települések hosszú távú egészségnevelési programját, egészségtervét is megalapozhatják.

II. rész: A pályázati időtartam alatt a kistérség egészségképének elkészítését tartják megvalósíthatónak. Az ehhez szükséges adatok: lakónépesség összetétele; lakosság egészségi állapota; halandósági adatok; háziorvosi megbetegedési adatok (önkormányzatok felé beszámolási kötelezettség); iskola-egészségügyi jelentés; természetes és épített környezet jellemzői; életkörülmények, gazdasági feltételek, infrastruktúra, intézmények; egészségügyi- és szociális ellátás; életmód, az egészségfejlesztés irányai; társadalmi egyenlőtlenségek, helyi segítő hálózat jellemzése; lakosság véleményének összefoglalója

A pályázati program várható eredményei:


Kötelező eredmény az elkészített egészségterv. Az életszínvonal emelkedése a 18 települést magában foglaló kistérség minden lakosa (17101) számára érezhetővé válik. A kistérség átmenetileg hátrányos helyzetéből felzárkózik a fejlettebb térségekhez. A statisztikai adatokat tekintve elsősorban az egészségi állapotot leíró számadatok javulását eredményezi a program, de közvetve pozitív hatások várhatók az elvándorlás, gazdasági fellendülés területén is. Reményeik szerint a lehető legtöbb intézmény, szervezet bekapcsolódik, vagy önállóan indít ilyen programot, ezzel hozzájárulva a térség, megye, régió fejlődéséhez.

A pályázati program fenntarthatósága, jövője:

A kezdeményezés az érdekeltek között kialakuló kapcsolatokra és a projekt lebonyolítóinak szakmai felkészültségére építve fenntartható, mivel jellegéből adódóan nem forrás és intézményfüggő. A megvalósítás során nem egy pontszerű kezdeményezés valósul meg, hanem egy olyan komplex fejlesztési irányvonal rajzolódik ki, mely a későbbiek során, több területen továbbvihető, multiplikátorhatású kezdeményezésként fogható fel.

A pályázati program megvalósításához szükséges források:

A program megvalósításához kapcsolódó adminisztratív és utazási költségek megtérítését a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás vállalja magára. A program megvalósítása érdekében kért (nem pénzbeli) támogatás: egészségügyi technikai eszközök, szakmai tanácsadás, emberi erőforrás stb. A program megvalósítói tevékenységüket saját munkakörön belül, illetve plusz feladat vállalásával oldják meg. Munkájukért külön díjazásban nem részesülnek. Az egészségkép kialakítása érdekében kistérség területén tett utazásaik és tréningeken való részvételik finanszírozása a kistérségen keresztül lehetséges: körülbelül 10000 Ft havonta.
Korszerű oktatási feltételek megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Közelgő események

Fotógaléria