Kezdőlap   Kapcsolat   Gyengénlátóknak

"A hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló közmunkaprogram" (2007/5. g számú )

Vissza
Keresés
Nyomtatás
Kiíró Szociális és Munkaügyi Minisztérium a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal együttműködésben
Elnyert összeg 25.200.000 Ft

A Pannonhalmai Kistérség 18 önkormányzat alkotja. A települések közel 40%-a 500 főnél kevesebb lélekszámmal rendelkezik, aprófalvakra jellemző tendenciák érvényesülnek. Az aprófalvas településhálózat következtében kevés a munkaalkalom, kedvezőtlen az infrastrukturális ellátottság.

A pályázó környezetének társadalmi, gazdasági fejlettsége, foglalkoztatási helyzete, a tervezett program szükségessége és várható eredményei

Míg a kistérség foglalkoztatás szintje az egyik legalacsonyabb a régióban, addig a munkanélküliség mértéke viszonylag kedvezőnek mondható. Azonban a helyi munkavállalók képzettsége és a piaci igények között jelentős feszültségek vannak. A pannonhalmai kistérségben erősen jelentkező gyengeségek között említhetők a következők: alacsony iskolázottság; a nyelvtudás hiánya; hátrányos helyzetűeknek kevés a speciális képzés; jelentkeznek a roma lakosság alacsony képzettségi és foglalkoztatottsági szintjéből fakadó szociális problémák, a roma kisebbséggel szembeni diszkrimináció. A kistérségben a gazdasággal való kapcsolat gyenge, az oktatási, képzési rendszerből kilépők képzettségének szintje és jellege nem felel meg a munkaerő-piac elvárásainak. Nemcsak a modern szakképzés és gyakorlat terén tapasztalható hiány, hanem a család és a munkavégzés összehangolását segítő részmunkaidős és alternatív foglalkoztatási lehetőségekben is. A munkanélküliek jelentős hányada az alacsony képzettek köréből kerül ki. A helyi gazdasági igényekhez igazodó kvalifikált munkaerőre, képzési és foglalkoztatási programokra van szükség.

A program társadalmi, gazdasági hasznossága, szerepe a részes települések együttműködésében

A cél, a térség teljes lakossága körében annak tudatosítása, hogy olyan hátrányos helyzetű csoportok élnek közöttük, akik önerejükből képtelenek sorsukon változtatni. A közgondolkodás átalakulása hozzájárulna a hátrányos helyzetű csoportok önfenntartó magatartásának kialakulásához. A munkanélküliséghez való társadalmi viszony megváltozik, egyre szélesebb körben érzi a társadalom a megoldás iránti közös felelőséget. A tartós munkanélküliség állapotát megszokott, illetve abba beletörődött aktív korú lakosok állománya fokozatosan megszűnik.

Társadalmi és községi határokon átívelő problémák hatékony kezelésére társadalmi és térségi összefogás, azaz partnerség szükséges. Bármely fejlesztési program akkor lehet sikeres, ha az érintettek a tervezés és a végrehajtás során egyaránt szerephez jutnak, valamint, ha a szereplők folyamatosan és rendszeresen együttműködnek, közöttük célorientált kapcsolatok alakulnak ki. Ezért a program általános célja a munkaerő-piac szereplőinek partneri együttműködése.

Közvetlen haszon:

1. A korábbi években kialakított egységes településképi feladatok szinten-tartásának biztosítása, megóvása, színvonal növelése;

2. Környezeti-, értékteremtő fejlesztések fontossága, egészségesebb, esztétikusabb környezet kialakítása;

3. A már meglévő - turisták pihenőhelyéül is szolgáló - parkok ápolása, tisztán tartása;

4. A zöldterületek, önkormányzati területek folyamatos gyommentesítésével példamutatás a lakosság felé, a szezonális-allergiás - megbetegedések csökkentése;

5. csapadékvíz-elvezető árkok tisztításával lehetőségen csökkentése, felhőszakadások esetén a mélyfekvésű területen károk enyhítése, vismaior helyzet elkerülése;

6. munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetben lévő 45 év felettiek önbizalmának növelése a foglakoztatási lehetőséggel;

7. tartós munkanélküliség csökkenése.


A jelenlegi munkáltatók, és a várható majdani munkavállalók előtt azonban nem egyenlő eséllyel állnak sorban a munkavállalók. Ezért szükség van a térségben olyan programra, amely általános célja, a munkaerő-piacon azonos helyzetbe hozni minden munkaképes polgárt. Olyan stratégiai program tervezése és végrehajtása indokolt, amelynek célcsoportjai a legfeljebb nyolc általánost végzett munkanélküliek, különös tekintettel a nőkre. Ez az általános cél az alábbi rész célokon és az azokhoz majd kapcsolható projekteken keresztül valósul meg:

1. a munka világába vezető és visszavezető programok futtatása,

2. a szociális gazdaság fejlesztése,

3. az esélyegyenlőség elvének tudatosítása és népszerűsítése.


A program megvalósításának időtartama (2007. május 1 - 2007. november 30.) alatt összesen 35760 munkaóra áll rendelkezésre. Tizenegy önkormányzat adatközlése alapján megállapították, hogy 149 napon át összesen 30 fő közmunkás alkalmazására nyílik lehetőség. A közmunkaprogramban megvalósuló képzési tevékenységért (képzések lebonyolítása, képzési anyagok összeállítása, képzést tartó szakértők kiválasztása) a Győr-Moson-Sopron megyei Pedagógiai Intézet felelős. A programban elsajátított ismeretek segítségével a képzésben részt vevők alkalmazkodnak a munkaerő-piaci elvárásokhoz. A későbbiekben magasabb szintű, OKJ képzésen való részvételük is elképzelhető.
Korszerű oktatási feltételek megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Közelgő események

Fotógaléria