Kezdőlap   Kapcsolat   Gyengénlátóknak

Kötelező kamarai regisztráció – régi-új kötelezettség a gazdálkodó szervezeteknek

2012.02.01. 13:09:00

Kötelező kamarai regisztráció – régi-új kötelezettség a gazdálkodó szervezeteknek2012. január 1-jétől a gazdasági kamarákról szóló törvény egy korábban egyszer már megszüntetett kötelezettséggel bővítette a gazdálkodó szervezetek nyilvántartási előírásait. A kötelező, díjköteles gazdasági kamarai regisztráció – melynek kifejezett jogalkotói célja a gazdasági kamarai rendszer továbbfejlesztése és ehhez a kamaráknak forrás biztosítása – a korábbitól némileg eltérő köntösben jelenik meg újra. Jelen hírlevelünkben a gazdasági kamarák nyilvántartásába történő felvétellel kapcsolatos tudnivalókról adunk felvilágosítást.

A regisztrációra köteles szervezetek
Az év elején hatályba lépett rendelkezések értelmében az újonnan létrejövő társaságok január 1-től, a már létező gazdálkodó szervezetek pedig március 1-ig kötelesek kérni a kamarai nyilvántartásba vételüket.


A regisztrációs kötelezettség a gazdálkodó szervezetekre (a törvény definíciója szerint ezek: a gazdasági társaság, az egyéni cég, az egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a lakásszövetkezet kivételével a szövetkezet, az egyéni vállalkozó, továbbá az agrár- és vidékfejlesztési támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő) terjed ki. A mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenységet főtevékenységként megjelölő gazdálkodó szervezetek és a mezőgazdásági termelők nem kötelesek a nyilvántartásba vételt kezdeményezni.


Az újonnan alakult, cégbírósági bejegyzéshez kötött gazdálkodó szervezetek a cégbírósági bejegyzést, az egyéni vállalkozók a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalnál történt nyilvántartásba vételt követő 5 munkanapon belül kötelesek regisztrációjukat kérni a területileg illetékes gazdasági kamaráknál. A törvény hatálya emellett kiterjed a már működő gazdálkodó szervezetekre is, ezek 2012. március 1-ig kötelesek eleget tenni regisztrációs kötelezettségüknek.


A nyilvántartásba vételi kötelezettség nem merül ki a bejelentkezésben, a törvény szerint kötelező az adatok frissítést kezdeményezni a bekövetkezett változásokat követő 5 munkanapon belül.


A regisztrációs eljárás
A kamarai regisztrációs eljárás során a gazdálkodó szervezetek papír alapon, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója szerint várhatóan 2012. január végétől elektronikus úton is benyújthatják a cégszerűen kitöltött nyilvántartásba vétel iránti kérelmüket a területileg illetékes gazdasági kamarához.


A kérelemnek tartalmazni kell a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, főtevékenységét, ténylegesen végzett egyéb tevékenységeit, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolását.

A kamara honlapján elérhető formanyomtatvány minta a törvényben meghatározott kötelező adatokon kívül, a törvényben foglalt felhatalmazás alapján, tartalmaz egyéb a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó információt is, melyek közlése, illetve azok nyilvántartásban történő feltüntetése önkéntes. Ilyen adat jelenleg a cégméretre (statisztikai létszám, nettó árbevétel) vonatkozó számszerű adatok, valamint a külkereskedelmi tevékenységre folytatásával kapcsolatos nyilatkozat. A formanyomtatványon megadható harmadik adattípus a kapcsolattartáshoz szükséges adatok köre, melyek csak belső felhasználás céljából kerülnek feltüntetésre, a nyilvánosság számára nem elérhetőek, azonban megadásuk kötelező.

A formanyomtatvány kitöltéséhez részletes útmutató ad tájékoztatást, mely segítséget nyújt a gazdálkodó szervezetek kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásához is.


A regisztráció díja és a regisztráció elmaradásának következményei
A gazdálkodó szervezetek által fizetendő kamarai hozzájárulás összege 5000 Ft évente. A hozzájárulást minden év március 31. napjáig kell teljesíteni a területi kamara részére.


Amennyiben a területi gazdasági kamara észleli, hogy a gazdálkodó szervezet a kamarai nyilvántartásban nem szerepel, felszólítja, hogy a bejelentkezési kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget. A felszólítás eredménytelensége esetén az illetékes gazdasági kamara a gazdálkodó szervezetet a kamarai nyilvántartásba bejegyzi és intézkedik a kamarai hozzájárulás összegének behajtása iránt. A meg nem fizetett kamarai hozzájárulást a törvény köztartozásnak minősíti, melyet meg nem fizetés esetén az adóhatóság adók módjára hajt be.

Egyéb tudnivalók
A fentieken túl lényegesnek tartjuk megemlíteni, hogy területileg illetékes gazdasági kamaráknál történő regisztráció során a gazdálkodó szervezetek és a kamarák között nem jön létre tagi jogviszony, így a gazdálkodó szervezetek nem lesznek jogosultak a kamarai tagsággal együtt járó szolgáltatásokra sem. Azok a gazdálkodó szervezetek viszont, akik rendelkeznek tagi státusszal, a tagdíjból levonhatják a kötelező kamarai hozzájárulás összegét.
Korszerű oktatási feltételek megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Kistérségi gyermekjóléti és szociális alapszolgáltató központ - Pannonhalma

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Közelgő események

Fotógaléria